Szinte a mesékkel határos az, ami ilyenkor egy nővel megtörténhet, amikor teherbe esik. Megfogan benne még a feje fölött látható Csillagos Égbolt is. Egy egész Égbolt tele csillagokkal! Bele gondolni is gyönyörűség, szinte megszédíti az embert. Így is érezhetjük magunkat, amikor belefelejtkezünk egy dombon állva a csillagos Égbolt nézésébe, távol a mindenféle városi figyelemeltereléstől (zajok, fények). Nem is csoda, hogy Kazinczy Ferenc nyelvújító törekvése előtti időkben, teljesen más jelentéssel bírva használták a ma leginkább használatos terhes szó ősi magyar gyökét a tereh-t. Ez ugyanis nem terhet jelentett a régmúltban, mint ahogyan azt mi értjük. Mondhatjuk azt is, hogy félreértjük. Eredeti jelentése: térben-időben kiterjedő gyönyörűség. Vagyis egy várandós nő esetében: ,,térben-időben kiteljesedő gyönyörűségben lévő.” (C. Molnár Emma) Olyan, mint a Csillagos Égbolt.

Visszatérve a dombon álló-csillagos Égbolt nézésébe belefelejtkező analógiára, gyakran elönthet bennünket az az érzés -távol a város minden mesterségesen kialakított fényétől, és bántó zajától- hogy feltekintve a Csillagos Égboltra, szinte beleszédülve is azt érezhetjük: mi vagyunk a Világ közepe. Csak Én, és Csak Te. Csak Mi együtt. E képpen változik meg a nő élete is a fogantatás kezdetével. Testi változásával együtt, fokozatosan változik meg benne érzelmi világa is. Az idő előre haladtával, szépen lassan beborítja egész testét annak az érzése, hogy akit az ő szíve alatt hord, nem más, mint a Világ közepe. (Winnicott, 2000) Ennek pontosan így kell lennie.

…és akit a Világ közepének tekintünk, annak igyekszünk odaadni a Világ mindenségét is. Egy nő esetében testét és szellemét, érzelmeit ajándékozza a fejlődő magzatának. Saját testéből építi fel gyermekének a testét, saját lelkéből pedig a lelkét. Ez a közös út pont olyan várakozásokkal-meglepetésekkel és gyönyörűséggel teli, mint amilyen felettünk az a csillagos Égbolt, amit nézni szoktunk. Egyszerre felejtkezünk bele- és egyszerre szédíthet meg mindnyájunkat az gyönyörűség, ami egy gyermek megfoganásakor érezhetünk és tapasztalhatunk anyaként, apaként, vagy hozzátartozóként.

Szeretettel kívánok mindenkinek hasonló tapasztalatokat és megélések, egy igazi csillag közi utazást az Égbolton.

Szeretettel:

Johanna Mária